001001             
            การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเป็นพระราชกรณีกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนหลายประเทศก่อนที่จะมีการก่อตั้ง "อาเซียน" เสียอีก
001


  001 ............................................................................................................
แข่งขันตอบปัญหา หนังสือราชินี

แข่งขันเล่านิทานประจำปี 2558
แสบหัวใจ(โชว์วันงานภาษาไทย)
วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล
30 พ.ย. 58
อินโดนีเซีย 16 ก.ย. 58 ผู้เข้าใช้บริการ
แข่งขันส้มตำประกอบลีลา
17 ก.ค. 2558
แข่งตอบปัญหาพระเทพฯ
17 ก.ค. 2558
CC Library Fair 2015