ประวัติต้นแก้วเจ้าจอม  (27/06/2560)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นแก้วเจ้าจอม ไว้เป็นที่ระลึกในบริเวณวิทยาลัย เนื่องในพระราชวโรกาสเสด็จราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเรียนหลังที่ ๔ และป้ายสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงได้พันธุ์มาเมื่อคราวเสด็จประพาสทวีปอเมริกาใต้ เหตุที่ชื่อ “แก้วเจ้าจอม” เพราะเป็นไม้ของเจ้าจอมในรัชการที่ ๕ ในครั้งรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริสร้างสวนสุนันทาขึ้นเป็นที่ระลึกถึงพระมเหสี คือ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และเชื่อกันว่า ถ้านำไปปลูกดูแลรักษาจนออกดอกจะเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวสืบไป

ศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันท์ เป็นผู้ตั้งชื่อ "แก้วเจ้าจอม" หรือ น้ำอบฝรั่งนี้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และหมู่เกาะเวสต์อินดีส ลักษณะทางพฤษศาสตร์ของต้นแก้วเจ้าจอม มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Guaiacum officinale Linn.

ลำต้นเป็นไม้ขนาดเล็กถึงกลางสูง ๑๐ x ๑๕ เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นคดงอ กิ่งก้านเป็นปุ่มปม ไม้เนื้อแข็งมาก ต้นแตกใบพุ่มแผ่กว้าง เหมาะเป็นไม้ปลูกในสนาม ดอกเดี่ยวสีฟ้าม่วงหรือสีฟ้าคราม และจะจางลงเมื่อใกล้โรย มีกลิ่นหอมออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน และเดือนสิงหาคม – ตุลาคม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ และส่วนต่างๆ โดยเฉพาะแก่นไม้มีสารที่นิยมนำมาทำเป็นสมุนไพร แก่นไม้เนื้อไม้ละเอียด เป็นเส้นประสานกันแน่นและหนักมาก

นิยมนำมาทำกรอบประกับแลเรือเดินทะเล กรอบประกับเพลาเครื่องจักรในโรงงานต่างๆ ทำรอก และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงมาก ยางไม้ใช้ประโยชน์เป็นยาขับเสมหะ ยาระบาย ขับปัสสาวะ เปลือกและดอกเป็นยาระบาย ผลชงชาจากดอกเป็นยาบำรุงกำลัง เป็นต้น

ไฟล์แนบ :   สมเด็จพระเทพ01.jpg

ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library