ประวัติคุณยายลออ หลิมเซ่งไถ่  (27/06/2560)


ด้วยกุศลจิตและพลังศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อศาสนา และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาของชาติ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนจึงได้มีโอกาสขยับขยายโดยย้ายมาจากวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ซึ่งมีสถานที่จำกัด มาสร้าง ณ สถานที่ปัจจุบันนี้ อยู่บนที่ดินซึ่งคุณยายลออ  หลิมเซ่งไถ่ ได้มอบให้กรมศาสนาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเป็นจำนวน 5 ไร่เศษ ทำให้วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนได้มีจุดเริ่มต้นที่สามารถพัฒนา ให้เจริญเติบโตได้อย่างไม่หยุดยั้ง

คุณยายคุณยายลออ หลิมเซ่งไถ่ เกิดวันพฤหัสบดี แรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล ตรงกับ วันที่ 3 ธันวาคม 2409 ณ บ้านเจ้าสัวษร หรือ หลวงอภัยวานิช ผู้เป็นลุง บิดาของท่านชื่อฉ่ำ มารดาของท่านชื่อเอี่ยม ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาอีก 2 คน พี่สาวชื่อละมุน น้องชายชื่อซิ่ว บิดาถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่าน ยังเล็กมาก หลังจากนั้นมารดาได้ย้ายมาอยู่ที่ศาลเจ้าโรงเกือกซึ่งเป็นบ้านที่ท่านได้อาศัยอยู่ตลอดมาจวบจนสาระสุดท้ายของชีวิต

ด้วยความขยันหมั่นเพียร ท่านได้ช่วยมารดาทำงานบ้านและทำขนมขายมาตั้งแต่อายุ 12 – 13 ขวบ นากจากนี้ยังใช้เวลาว่างรับจ้างเย็บแพรและร้อยดอกไม้ขายเป็นรายได้พิเศษ

ต่อมามารดาของท่านถึงแก่กรรม ซึ่งขณะนั้นท่านอายุ 37 ปี ท่านต้องรับภาระของครอบครัว เนื่องจากพี่สาวของท่านได้ถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว ด้วยความปรีชาสามารถและเห็นการณ์ไกลในการประกอบอาชีพ ทำให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นนับร้อยเท่าพันทวี และทรัพย์สินที่ได้มาท่านก็ได้ทำนุบำรุงพระศาสนา การศึกษา และสาธารณกุศล โดยมิได้คำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนตน อาทิ พิมพ์หนังสือปาฏิโมกข์แจกจ่าย เป็นธรรมาทาน ถวายอาหารบิณฑบาตพระภิกษุวันละ 150 รูปเป็นการประจำ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ สร้างพระไตรปิฎกและหนังสือสวดมนต์ สร้างพระพุทธรูป สร้างพระประธานถวายวัดวาอาราม และเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุสามเณรที่ประสงค์จะศึกษาพระปริยัติธรรมอีกมากมาย

ท่านยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาว่า เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชนและประเทศชาติ ท่านได้สร้างตึกที่วัดไตรมิตรวิทยาราม คือโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนดุสิต (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สังกัดกรมฝึกหัดครู)

ท่านได้บริจาคและสร้างอาคารบ้านพักโรงเรียนการช่างสตรี โดยนำชื่อมารดาของท่านและตัวท่านเองมารวมกัน เป็นชื่อโรงเรียน “เอี่ยวละออ” (ปัจจุบันคือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สังกัดกรมอาชีวศึกษา) และยังให้เงินอุดหนุนจากกองทุนที่เป็นประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนตัวของท่านด้วย

คุณยายลออดำเนินชีวิตส่วนตัวอย่างมีความสุข ด้วยการสร้างบุญกุศลตลอดมาจนกระทั่งถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2482 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ เวลา 9.27 นาฬิกา ท่านได้ถึงกาละกิริยา ละโลกไปด้วยอาการอันสงบ สิริรวมอายุได้ 74 ปี

ด้วยพฤติกรรมอันควรแก่การยกย่องสรรเสริญของคุณยายละออ เป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่ปุถุชนธรรมดาจะทำได้ ท่านจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริยาภรณ์ทงกุฎไทย และหีบทองเป็นพิเศษ เพื่อเป็นเกียรติแก่นางสาวลออ หลิมเซ่งไถ่ และวงศ์ตระกูลต่อไป

ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library