ประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาญสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก (สมเด็จป๋า)  (27/06/2560)


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช พระนามเดิม ปุ่น สุขเจริญ ฉายา ปุณฺณสิริ เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปีพ.ศ. 2515 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำรงพระยศอยู่ 1 ปีเศษ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2516 สิริพระชันษาได้ 77 ปี

ขณะทรงมีพระชนม์ชีพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ “สมเด็จป๋า” ทรงเมตตาและห่วงใยครูอาจารย์และนักเรียนพ.ต.ทุกคน โดยเฉพาะวันไหว้ครู ซึ่งถือเสมือนประเพณี ที่พระองค์เสด็จมาให้โอวาสเป็นประจำ เมื่อวิทยาลัยได้ย้ายจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) ท่าเตียน มาอยู่ที่ ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยฯ จึงได้สร้างรูปหล่อ เท่าองค์จริงประดิษฐานภายในศาลาเชตุพน โดยมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นองค์ประธาน

ไฟล์แนบ :   สมเด็จป๋า01.jpg

ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library