ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ผู้แต่ง : ประภัสสร รวยแท้
สำนักพิมพ์ :
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :2 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 420.824 ป338ภ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
19926ว่างจอง 
29928ว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library